Flag of Democratic Republic of Nepal
YOU ARE HERE :   
Quick Links
CA Election 2070
Press Release
Sep 05, 2019
नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका, २०७६

 नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका, २०७६ हेर्नका लागि तल  More button click गरी एट्याचमेन्ट डाउनलोड गर्नु होला .
Share on Facebook

Attachments#
Final Antarim Byabastha Nirdesika, 2076.pdf (987 KB)    Download